Sündmused

Lugusid loomadest – retk Hinnomäe Üraskimetsa

Hinnomäe
Hinnomäe saarikus uurime, kus liiguvad siin talvel valgejänesed. Tildrimetsas külastame kohta, kus noored laulurästad mängisid “pesitsemist”. Üraskimetsas kõneleme sellest, kuis kuuse-kooreüraskid on siin kuusikut ümber kujundanud. Kuresoo veerel näitame piltide vahendusel, kuidas siin vesisel ajal liiguvad sookured ja kuidas rebased. Puisniidul tutvume kähriku käimlaga ning arutleme, milleks seesugune asi looduses kasulik on. Ja vaevalt et see on kõik…

Retkel pöörame tähelepanu ühtlasi sellele, mida põnevat parajasti metsaelu meile imetlemiseks pakub. Vaatleme oma teekonnal ka erinevate elupaikade loomi, taimi ja seeni.
Piletiinfo:
5 - 25€
eu