Tere tulemast Põlvamaa turismiportaali!Põlvamaa turismiportaal!

Tarbijamärgis “Siin on turvaline”

Tarbijamärgis “Siin on turvaline”

Põlvamaa Arenduskeskuse poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitavad ettevõtted, et järgivad oma tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiavad end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitavad külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Hea tahte kokkuleppega liitunud nõustuvad järgmiste detailidega: 

* Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
* Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse uudiseid ja nõuedeid https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
* Teenusepakkuja juhtkond hoiab end kursis Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse nõuetega ja suhtub nende järgimisse vastutustundlikult. Teenusepakkuja juhtkond jagab töötajaskonnale ajakohast infot ja korraldab vajadust mööda koolitusi ning vastutab selle eest, et töötajad järgivad Terviseameti nõudeid.
* Teenusepakkuja tagab, et siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri.
* Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad, sh sissepääsude juures ja peamistel liikumisteedel.
* Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
* Teenusepakkuja töötajatel ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit. Võimalusel pakutakse külastajale isikukaitsevahendi soetamise võimalust kohapeal. 
* Külastajatele on tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõuded.
* Teenusepakkuja klientidele on kättesaadavad käitumisjuhised ja teave organisatsioonis kasutusele võetud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kohta. Teave on avaldatud teenusepakkuja veebilehel vähemalt eesti- ja inglise keeles, sotsiaalmeediakanalites, teenuse osutamise kohas ning soovitatavalt teenuse osutamisega seotud dokumentides (nt tellimuse kinnituses ja/või osalemistingimustes).
* Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas. Haigustunnustega inimesel palub teenindaja lahkuda. Seejärel desinfitseeritakse pinnad, millega haigustunnustega inimene kokku puutus, ning võimalusel tuulutatakse ruumid.
* Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid.
* Teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.
 

Täpsemad juhised (uuendatakse jooksvalt) on kättesaadavad Terviseameti kodulehel:
Majutusettevõtetele
Toitlustusasutustele, baaridele, pubidele

KUIDAS LIITUDA?

Täida vorm SIIN

Ettevõte kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks:

kui töötaja asub töökohal haigustunnustega;
kui ettevõtte kohta laekub kaebusi kokkuleppe rikkumiste kohta.

TARBIJAMÄRGISEGA LIITUNUD PÕLVAMAA ETTEVÕTTED (nimekiri täieneb jooksvalt):

Männi Talu puhkemaja (Rein Kesvatera FIE) 
Kassioru puhkemaja (OÜ Maaenergia)
Tammekännu puhkemajad (OÜ Kadi Einola)
Ahja Matkad OÜ
Mesikamäe puhkemaja (Maila Puit OÜ)
Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ
Rähni Maja kodumajutus (FIE Raivo Ristimäe Rähni Maja)
Kevvai külalistemaja (OÜ CITY TRUST)
SA Pokumaa
Wiera küünlakoda (Wiera Natural OÜ)
Kanuumatk.eu (Kivikaar OÜ)
Kalda Loodustalu Postiteel (Agrieta OÜ) 
Taevaskoja Salamaa,Suvesöödikud Foodtruck, Jõelaev Lonny (Metsakoda OÜ)
Maa gurmee kodurestoran (Maa gurmee OÜ)
Kanepi Külalistemaja (Lasita Kinnisvara OÜ)
Mooste Villa (Marie Spa OÜ)
Mikko talu Südamete aed (OÜ Mikko talu)
KristiinaTare kodumajutus (Kristiinatare OÜ)
Räpina sadam (SA Räpina Sadamad Ja Puhkealad)
Mooste mõis (SA Mooste Mõis)
Ridali Lennuklubi
 

*Lisaks märgis Põlvamaa turismiettevõtetel:  
Maaturismi kaudu: Hotell Pesa, Mooste Viinavabrik, Siidrikoda, Eesti Maanteemuuseum, Loovusait
Peipsimaa Turismi kaudu: Räpina loomemaja, Hotell Räpina, Haudamäe Puhkemaja, Külaliskorter Räpinas

Hea tahte kokkuleppe kasu teenusepakkujale:

* Teenusepakkuja liigitatakse puhkaeestis.ee/visitestonia.com lehel kohtade hulka „Siin on turvaline“.
* Teenusepakkuja saab Visit Estonia turundustegevustes paremini esile tõstetud.
* Teenusepakkuja saab õiguse kasutada enda kommunikatsioonikanalites ja teenuse pakkumise kohas märki “Siin on turvaline”.  Teenusepakkujale väljastatakse kleebismärk, mille kättesaamine lepitakse kokku kontaktisikuga. Fail digikanalite jaoks edastatakse e-posti teel.

"Siin on turvaline" märgist koordineerib Põlvamaal SA Põlvamaa Arenduskeskus.
Kontaktisik: Kristi Kahu
kristi.kahu@polvamaa.ee, tel 5554 3907

Otseülekanne sotsiaalmeediast

Andmete kuvamiseks on kasutatud www.puhkaeestis.ee andmebaasi