Uudised

Põlvamaal arutleti rahvusvahelise turismialase koostöö üle
2022-10-25 09:54:00

 

14.-16. oktoobril viibisid Segebergi ja Drawsko Pomorskie piirkondade esindajad Põlvamaal, et tutvuda maakonnaga ning ühtlasi arutada kolme piirkonna vahelise turismialase koostöö edasisi võimalusi ja tegevusi. 

Segebergi maakonnal Saksamaal on pikaajalised partnerlussuhted Põlva maakonna ja Drawsko Pomorskie maakonnaga Poolas. Juba paar aastat tagasi käivitunud turismialase koostöö eesmärk on sõprusregioone omavahel paremini tuttavaks teha ja innustada kohalikke elanikke neid piirkondi tundma õppima ja külastama. Kevadel toimus turismialase töögrupi kohtumine Drawsko Pomorskies ning lepiti kokku, et järgmine kohtumine leiab aset Põlvamaal.

14. oktoober möödus Moostes, kus külalised said osa võtta inspiratsioonikonverentsist “Töö inimestega”. 100 inimesega toimunud konverentsi kokkuvõtva videomaterjali leiab sellel nädalal ilmuvast Kuplandi uudiskirjast www.kupland.ee/blogi

Õhtul toimus turismitöögrupi seminar. Kolme piirkonna kohalikke elanikke oodati vastama vastama sõpruspiirkondade vahelise turismikoostöö arendamise veebiküsimustikule ning tulemusi tutvustati seminaril. Põlvamaal läbi viidud küsimustikule laekus 30 vastust, Segebergi küsimustikule 55 ning Drawsko Pomorskie küsimustikule 68 vastust. Küsimusele, mis põhjusel reisida teiste sõpruspiirkondade juurde, toodi enim välja uute kohtade tundmaõppimist. Soovitakse tutvuda kohaliku looduse (sh matkamine), kultuuri ning kohaliku toiduga. Üle poole Põlvamaa vastajatest tõid välja, et neil oleks huvi osa võtta sõpruspiirkondade vastavate ühingute/seltside üritustest või kokkusaamistest, nagu näiteks ettevõtjate klubi, Lions liikumine, tutvuda MTÜ-dega, arendada koostööd kultuurialaselt või riikideüleselt spordi valdkonnas. 

15. oktoobril tutvuti Põlvamaaga. Hommikupoolik kulges Räpinas, kus Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja Tiiu Marran ning muuseumiõpetaja Toivo Lees tutvustasid mõisahoonet, muuseumit ning Räpina paberivabriku ja aianduskooli ajalugu. Järgmisena tutvuti Kerli Sikaste juhatusel Räpina loomemajaga ning seejärel vaadati üle Räpina Aianduskooli kollektsioonaed. Peale seda suunduti Räpina sadamasse. 

Päeva teisel poolel külastati Tiku puhkemajasid, kus peremees Tarmo Schmidt näitas külalistele sealseid majutusvõimalusi alustades puhkemajadest kuni hiljuti valminud elamusmajutuse JõeMullideni välja. Lisaks said külalised uudistada ehedat suitsusauna. Põlvamaa looduses kulgeti veel Valgesoo õpperajal.

16. oktoobril tutvuti 2024. a Euroopa kultuuripealinna Tartuga. 

“Programmi kokku pannes oli soov meie külastajatele, kellest enamus on Põlvamaal või isegi Eestis esimest korda, pakkuda huvitavaid elamusi ning näidata Põlvamaa mitmekülgsust. Külaliste tagasiside kolme siin viibitud päeva kohta oli äärmiselt positiivne. Toodi välja, et meil on palju väga häid infrastruktuuri näiteid, nagu näiteks Mooste mõisakompleks, Räpina oma lossi, loomemaja ja sadamaga ning looduses liikumise võimalused. Lisaks turismialasele koostööle huvitab piirkondasid ettevõtluse ja kultuurialane koostöö. Ja kui juba ligi 30 aastat Põlvamaad regulaarselt külastanud Segebergi välissuhete koordinaator Rüdiger Jankowski ütleb, et ta arvas, et on juba kõike näinud, aga me ikkagi suutsime teda uute kohtadega üllatada, on see meile ja Põlvamaale suur tunnustus“ sõnas üks Põlvamaa Arenduskeskuse turismiarendusjuht Kristi Kahu, üks külaliste vastuvõtu korraldajatest. 

Turismitöögrupi vastuvõttu korraldasid Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit. 

Turismiseminari ja inspiratsioonikonverentsi toimumist rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023". 

Fotod: SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Kupland

eu