Uudised

Tourest 2024: Tutvustades põnevat Põlvamaad ja avastades uusi võimalusi 
2024-02-13 18:18:00

Tallinnas toimus 8.-10. veebruarini Eesti Näituste messikeskuses Baltikumi suurim turismimess Tourest, kus külastajatel avanes võimalus tutvuda üle 400 eksponendiga, käsitledes nii kodumaist kui ka rahvusvahelist puhkuse- ning seiklusvõimaluste valdkonda. Messi raames olid esindatud nelja erineva kontinendi sihtkohad ning kõik Eesti maakonnad, tuues külastajateni põnevaid võimalusi avastamiseks ja puhkamiseks.

Puhka Eestis messihallis tutvustasid kodumaiseid puhkusevõimalusi Eesti maakonnad, suuremad ja väiksemad linnad, väikesaared ning eripiirkonnad. Põlva maakond oli samuti esindatud, tuues külastajateni looduslikult kauni ja rohelise Põlvamaa võlud. Kutsusime inimesi tarbima kodumaiseid teenuseid ja tooteid, avastama maakonna vaatamisväärsusi ning osa võtma selle aasta toimuvatest sündmustest. Messil osalemine tõi kaasa mitmeid uusi võimalusi koostööks ja suhtlemiseks, mis mõjutasid positiivselt nii kohalike ettevõtete kui ka piirkonna turismi arengut.

Tourest oli meie jaoks mitmeti tähendusrikas ja edukas kogemus Lõuna-Eesti Turismiklastri perspektiivist. Üldiselt võib öelda, et mess sujus väga hästi ning juba üksi messil osalemine tõi meile ja meie partneritele märgatavat kasu. Nn pildilolekul on turunduslik väärtus ning see avab uusi võimalusi koostööks ja suhtlusteks.

Üks konkreetne näide sellest on meie partner, Kalevipoja Koda, kellele Tourest tõi kaasa uue ja põneva koostöö seiklus- ja matkafirmaga 360 kraadi. Selle tulemusena hakatakse lähiajal Kalevipoja Koja juures välja töötama uut seiklusmängu, mis peaks meelitama piirkonda rohkem seiklushimulisi inimesi ja turiste. Lisaks sündis Tourestil veel üks oluline sündmus - Kalevipoja Kojale anti pidulikult üle Gruusia eepos. See oli suurepärane žest Gruusia ettevõtjatelt, kes külastasid suvel Kalevipoja Koda ja olid väga vaimustatud muuseumist. Kohtumisel jutuks tulnud eepose puudumisele leiti kiire ja südamlik lahendus, kui Gruusia ettevõtjad saatsid neile pühendusega eepose, mille andis pidulikult üle Maaturism. (Foto erakogust)

Oluliseks märgiks Touresti edukusest on ka see, et turismimessil ei piirdutud ainult turismialase suhtlemisega. Näiteks oli kohal ka Tartu Rakenduslik Kolledž, kes jagas infot õppimisvõimaluste ja täiendkoolituste kohta. See mitmekesistab messi ning näitab, et turism on laiemas kontekstis oluline ka haridusasutustele. Kooli esindaja rõõmustas, et mitte ainult ei tuntud huvi, vaid saadi ka konkreetseid õppijaid kooli juurde. See näitab, et messil saavutati mitte ainult turismi edendamine, vaid ka hariduslike eesmärkide täitmine.

Lisaks sellele oli märkimisväärne, et kui varasematel aastatel oli peamine huvi messil pigem puhkamisvõimaluste vastu, siis sel korral oli märgata selget muutust. Külastajad olid rohkem huvitatud piirkondlikest kultuurisündmustest. See näitab, et turistide huvid muutuvad mitmekesisemaks ning piirkonna kultuuripakkumised on muutunud oluliseks turismimagnetiks. Eks sellele on oma tõuke andnud ka asjaolu, et terve Lõuna- Eesti on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn, mille raames toimub aasta jooksul üle 1000 eripalgelise sündmuse. Messihallis täheldati ka oluliselt suuremat huvi Puhka Eestis ala vastu võrreldes välismaailma messihalliga, mis on positiivne märk siseturismi kasvust.

Rõõm oli märgata, et messikülastajad on muutunud üha teadlikumaks kestlikest ja keskkonnasõbralikest teemadest. Mõnevõrra ootamatult võib välja tuua, et erinevate paberil trükiste asemel eelistasid paljud külastajad võimalusel QR-koodide kasutamist. See näitab, et tehnoloogilised lahendused, nagu QR-koodid, on hakanud üha enam levima ja leidma kasutust ka turismiinfo jagamisel.

Selle muutuse taustal on oluline märkida, et paberist loobumine ei ole mitte ainult praktiline samm, vaid sellel on ka sügavam mõju kestlikkusele. Möödunud aastal saavutas Tartu Green Destinations programmis isegi plaatina taseme, olles sellega tunnustatud keskkonnasõbraliku sihtkohana. Üks samm selles suunas oli paberitarbimise vähendamine ja teadlikkus keskkonnasäästlike alternatiivide kasutamisest.

Samuti on huvitav märkida, et sellel aastal on ka Põlva- ja Võrumaa alustanud Green Destinations programmis osalemist, kinnitades sellega oma pühendumust jätkusuutlikule arengule ja keskkonnahoidlikule turismile. See viitab sellele, et mitte ainult suuremad linnad, vaid ka piirkondlikud sihtkohad võtavad aktiivselt osa kestlikkuse edendamisest, kujundades seeläbi positiivselt kogu turismi maastikku.

Võib öelda, et külastajate huvi teadlikuma ja keskkonnasõbralikuma turismi vastu peegeldub mitte ainult nende valikutes, vaid on saanud ka märgilise tähtsuse Green Destinations tunnustuse kaudu. QR-koodide eelistamine ja paberivabade lahenduste vastuvõtmine on vaid üks samm paljudest, mis aitavad kaasa kestlikule turismile ning aitavad muuta reisimise jätkusuutlikumaks ja vähem keskkonnakoormavaks."

Kokkuvõtvalt – Tourest tõi meile mitmeid konkreetselt mõõdetavaid kasusid, alustades uutest koostööprojektidest ja lõpetades hariduslike võimaluste tutvustamisega. See kinnitab meie veendumust, et turismimessid on olulised mitte ainult turismivaldkonnale, vaid ka piirkonna arengule laiemalt.

Meriliin Vahesaar
kommunikatsioonispetsialist
Lõuna-Eesti Turismiklaster

Foto erakogust (Fotol Lõuna-Eesti esindajad)

eu